Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Modificarea obiectului de activitate in Romania

Care sunt motivele care justifică modificarea obiectului de activitate al unei societăți?
 

Ordinul nr. 337/2007 definește în termini generali noțiunile de “activitate principală” și “activitate secundară”.

Astfel, noțiunea de “activitate principală” este descrisă ca fiind activitatea care contribuie în cel mai mare procentaj la valoarea adăugată totală a unei societăți.

“Activitatea secundară” reprezintă oricare altă activitate a societății, activitate care produce bunuri sau servicii.

Regula instituită de către acest ordin în scopul menținerii stabilității în domeniul înteeprinderilor este aceea că activitatea secundară trebuie să depăşească activitatea principală a unităţii pentru o durată de doi ani înainte ca încadrarea să fie modificată.

Alte motive care pot sta la baza necesității de modificare a obiectului de activitate a unei societăți pot consta în dorința unor noi asociați sau acționari de a desfășura o nouă activitate, schimbarea profilului de activitate, dorința de a desfășura o activitate pentru care anterior nu era autorizată etc.
Persoanele care doresc modificarea obiectului de activitate al unei societati cat mai rapid, pot accesa platforma noastra online – LaRegistru.

Modifcarea obiectului de activitate poate presupune fie radierea unor obiecte de activitate, fie adăugarea unora noi, iar acest lucru, ca orice modificare a actului constitutiv al unei societăți, se face la Registrul comerțului.

Care este documentația care îmi este necesară pentru a modifica obiectul de activitate al unei societăți?
 

Potrivit informațiilor regăsite pe site-ul oficial al ONRC, aveți nevoie de următoarele documente pentru a modifica obiectul de activitate:

a) Cererea de înregistrare în original;

b) actul modificator al actului constitutiv;

c) actul constitutiv actualizat;

De asemenea, dacă este cazul, veți avea nevoie de următoarele documente:

a) declaraţia-tip pe propria răspundere, în original, care trebuie semnată de către asociaţi/administratori din care să rezulte, după caz, că:

  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara acestora, activităţile care sunt declarate, pe o perioadă de maximum 3 ani;
  • persoana juridică îndeplineşte toate condiţiile de funcţionare care sunt prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei muncii și protecției mediului pentru activitătile care au fost precizate în declarația-tip;

b) certificatul de înregistrare, în original;

c) avize prealabile prevăzute de legi speciale;

d) o împuternicire specială avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale, în original.

Este de menționat faptul că va trebui să faceți și să depuneți dovada privind plata taxelor/tarifelor prevăzute de lege care sunt prezentate pe site-ul ONRC.

Firma noastra deține o vastă experiență în domeniul commercial și în toate procedurile care presupun constituirea sau modificarea actului de constituire a oricărui tip de societate. Agentii noștri se vor ocupa de toate formalitățile pe care le presupune modificarea obiectului de activitate, astfel încât efortul depus de către dvs. să fie minim.