Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Infiintarea unei societati de contabilitate in Romania

Care este legea care guverneaza infiintarea si functionarea societatilor de contabilitate in Romania?

Societatile de contabilitate isi desfasoara activitatea si se infiinteaza in temeiul O.G. 65/1994, republicata in anul 2008.

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania reprezinta un organism care detine, printre altele, atributia de a organiza evidenta expertilor contabili, precum si cea a contabililor autorizati si a societatilor de profil, prin intermediul inscrierea acestora in Tabloul Corpului.

Va puteti infiinta societatea rapid, daca accesati platforma noastra online LaRegistru. 

Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru a putea infiinta o societate de expertiza contabila in Romania?

Conform O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, infiintarea unei societati de expertiza contabila este conditionata de indeplinirea urmatoarelor criterii:

 • societatea sa detina, ca obiect de activitate, exercitarea profesiei de expert contabil;
 • majoritatea actionarilor ori a asociatilor sa fie reprezentata de catre experti contabili care sa detina, in egala masura, majoritatea actiunilor sau a partilor sociale (minim 51% din capitalul social al societatii);
 • consiliul de administraţie al societatii trebuie sa fie ales, in majoritate, dintre actionarii sau asociatii experti contabili;
 • actiunile trebuie sa fie nominative, iar orice asociat nou sau actionar trebuie sa fie admis de catre adunarea generala.

Codul CAEN specific infiintarii societatilor de expertiza contabila este 6920, si anume “Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal”. Este util de stiut ca, alaturi de activitatile corespunzatoare acestui cod CAEN, expertii contabili si contabilii autorizati pot desfasura si alte activitati specifice anumitor clase CAEN, printre care mentionam cu titlu de exemplu: activitati de consultanta pentru afaceri si management, activitati ale holdingurilor, activitati de realizare a soft-ului la comanda, servicii de furnizare si management a fortei de munca s.a.

Cum se poate obtine calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat?

Conform O.G. mentionate anterior, persoana care doreste sa obtina calitatea de expert contabil sau de contabil autoritzat trebuie sa promoveze un examen de admitere in acest sens, obtinand cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, urmand sa efectueze apoi un stagiu de 3 ani si sa sustina un examen de aptitudini la terminarea acestui stagiului.

Conditiile care trebuie indeplinite de catre o persoana pentru a se prezenta la examenul necesar obtinerii acestei profesii sunt:

 • detinerea capacitatii de exercitiu depline;
 • studii economice superioare, finalizate cu diploma recunoscuta de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
 • nu a fost supusa niciunei condamnari care interzice dreptul de a gestiona si de a administra o societate.

Ce trebuie sa cuprinda dosarul care se depune in scopul de a infiinta o societate de expertiza contabila?

Ca o masura prealabila, inceperea procedurii de infiintare a unei astfel de societati presupune obtinerea unui aviz care sa ateste calitatea de membru C.E.C.C.A.R, precum si faptul ca puteti utiliza codurile CAEN aferente obiectului de activitate a unei societati de expertiza contabila. Acest aviz va va fi necesar pentru inregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului intrucat atesta indeplinirea conditiilor prevazute in Ordonanta nr. 65/1994 de catre expertul contabil.

Pe langa documentele emise de catre filiala de domiciliu, dosarul care se depune pentru infiintarea acestei societati va trebui sa cuprinda urmatoarele acte:

 • actele societatii – rezervarea denumirii, certificatul de inregistrare, actul constitutiv al societatii, dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu social si toate celalalte documente care sunt necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a unei societati.

Pentru mai multe informatii privind documentele care va sunt necesare la inregistrarea unei societati in registrul comertului, puteti consulta articolele pe aceasta tema regasite pe pagina noastra oficiala si puteti contacta un specialist in acest domeniu.

 • o declaratie pe proprie raspundere, declaratia referitoare la functionarea societatii de expertiza contabila sau contabilitate, fisa pentru societati, care se completeaza de catre reprezentantul legal al societatii la sediul filialei, precum si cererea de inscriere;
 • dovada privind achitarea taxei de inscriere a societatii in Tabloul Corpului;
 • dovada care sa ateste existenta contului bancar al societatii;
 • o copie de pe carnetul de membru C.E.C.C.A.R. al reprezentantului legal.

Echipa din cadrul firmei noastre va vor pune la dispozitie informatii complete, corecte si actualizate privind aspectele referitoare la infiintarea unei societati de expertiza contabila in Romania, oferind solutii optime astfel incat societatea infiintata sa fie pe placul dvs. Nu ezitati sa ne contactati pentru consultanta de specialitate si reprezentare in fata autoritatilor competente.