Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Infiintare SCS

Societatea in Comandita Simpla – este forma de societate comerciala constituita prin asociere, pe baza deplinei increderi, a doua sau a mai multor persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul impartirii profitului si in care raspund pentru obligatiile sociale, dupa caz, nelimitat si solidar (asociatii comanditati) sau in limita aportului lor (asociatii comanditatari).

*Asociatul comanditat raspunde nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Acesta poate avea calitatea de administrator si se ocupa de administrarea si gestionarea societatii.

*Asociatul comanditar raspunde numai pana la concurenta capitalului social subscris, nu poate indeplini functia de administrator, dar poate delibera si decide in societate.

Capitalul social in cazul Societatii in Comandita Simpla va fi fixat de catre asociati, in functie de nevoile necesare realizarii obiectului societatii, legea neprecizand un plafon minim al capitalului social subscris sau al celui varsat.

Actul constitutiv al Societatii in Comandita Simpla este contractul de societate

Este necesar ca actul constitutiv al unei Societati in Comandita Simpla sa contina:

  • datele de identificare a asociatilor (Carte de Identitate sau Pasaport);
  • forma, denumirea si sediul social;
  • obiectul de activitate al societatii;
  • capitalul social;
  • asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele acestora de identificare si atributiile aferente fiecaruia pe care le vor exercita impreuna sau separat;
  • partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
  • sediile;
  • durata societatii;
  • modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Procesul de infiintare a unei SCS va fi indeaproape supravegheat de catre echipa noastra. De redactarea tuturor documentelor si de obtinerea actelor necesare intocmirii dosarului pentru inregistrarea societatii dumneavoastra la Registrul Comertului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupa noi. Echipa noastra va poate ajuta si cu alte servicii, cum ar fi infiintare unui PFA sau a unui SRL.