Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Efectele incalcarii cerintelor la inmatricularea societatii

Doresc sa imi infiintez o societate in Romania si as vrea sa stiu care sunt sanctiunile aferente nerespectarii prevederilor in acest domeniu.

Asa cum puteti regasi pe pagina oficiala Infiintari Firme, exista formalitati si prevederi general valabile pentru toate tipurile de societati, in egala masura existand particularitati in functie de forma pe care doriti sa o atribuiti societatii viitoare.

In cazul nerespectarii prevederilor prevazute de Legea cadru in materie, si anume Legea nr. 31/1990 privind societatile, aceasta lege instituie sanctiuni si efecte specifice in functie de dispozitiile nerespectate.

Astfel, in cazul in care actul constitutiv al societatii viitoare nu va cuprinde informatiile prevazute de lege, va cuprinde dispozitii care incalca norme legale imperative ori cand o cerinta legala privind constituirea societatii nu a fost indeplinita, judecatorul delegat va putea sa respinga cererea de inmatriculare. Judecatorul va proceda la aceasta masura fie din oficiu, fie la cererea persoanei care formuleaza cerere de interventie. Cu toate acestea, judecatorul nu va respinge cererea de inmatriculare in cazul in care asociatii vor inlatura neregularitatile, fapt ce va fi inscris in incheierea judecatorului.

De asemenea, in situatia in care fondatorii ori reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea acesteia intr-un termen legal chiar si dupa ce au fost pusi in intarziere, asociatii vor deveni eliberati de obligatiile care iau nastere din subscriptiile acestora dupa trecerea unei perioade de timp de 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv, exceptand cazul in care actul constitutiv cuprinde dispozitii contrare. Cu toate acestea, daca un asociat a procedat la cererea indeplinirii formalitatilor de inmatriculare, niciunul dintre acestia nu va mai putea pretinde eliberarea de obligatiile care au decurs din subscriptie.

Alte tipuri de sanctiuni se refera, cu titlu de exemplu, la inopozabilitatea fata de terti a anumitor acte in privinta carora nu s-a realizat publicitatea ceruta de catre lege, inopozabilitatea textului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei in situatia in care acesta prezinta neconcordante cu acela depus la oficiul registrului comertului sau inopozabilitatea fata de terti a anumitor neregularitati in ceea ce priveste numirea reprezentantilor societatii dupa efectuarea formalitatilor de publicitate

Este util de stiut faptul ca, fata de terti, in anumite limite, societatea este obligata prin actele adoptate de organele sale chiar si in situatia in care acestea depasesc obiectul de activitate al societatii.

Aceste sanctiuni intervin doar in cazul nerespectarii dispozitiilor legale in momentul inmatricularii societatii?

Nu, argumentul fiind faptul ca Legea romana nr. 31/1990 privind societatile stabileste formalitati care trebuie indeplinite chiar si dupa inmatricularea societatilor, fiind astfel fireasca instituirea anumitor sanctiuni care pot interveni in privinta incalcarii acestor dispozitii legale dupa momentul inmatricularii societatii.

Astfel, in cazul in care se vor constata anumite neregularitati dupa inmatricularea societatii, aceasta din urma va fi obligata sa adopte masurile necesare pentru inlaturarea lor intr-un termen de maximum 8 zile de la data constatarii neregularitatilor. Mai mult, daca societatea nu va recurge la adoptarea masurilor necesare in intervalul de timp mentionat, orice persoana interesata va putea sa ceara tribunalului obligarea organelor societatii de a le regulariza, sub sanctiunea platii de daune-interese.

Cine poate fi tinut raspunzator pentru neregularitatile privind constituirea si inmatricularea conform legii a unei societati in Romania?

Asa cum mentioneaza prevederile legii cadru in materia societatilor din Romania, fondatorii, reprezentantii si primii membri ai organelor de conducere, de control si de administrare ale societatii vor raspunde nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat atat prin neregularitatile survenite in procesul de constituire si de inmatriculare a societatii, cat si prin neregularitatile constatate dupa inmatricularea acesteia.

Nulitatea poate fi una dintre sanctiunile aplicate nerespectarii dispozitiilor legale  in materie de infiintare firme?

Da, astfel cum prevede Legea nr. 31/1990 privind societatile, nulitatea unei societati care a fost inmatriculata in registrul comertului va putea fi declarata de catre tribunal in urmatoarele situatii:

  • lipseste actul constitutiv ori acesta nu a fost incheiat in forma autentica in ipotezele prevazute de dispozitiile Legii nr. 31/1990;
  • lipseste incheierea judecatorului delegat privind inmatricularea societatii;
  • toti fondatorii au fost incapabili la data constituirii societatii;
  • nu s-a respectat numarul minim de asociati impus de lege.
  • actul constitutiv nu specifica denumirea societatii, obiectul de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris;
  • obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;
  • lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;
  • au fost incalcate dispozitiile legale referitoare la capitalul social minim, subscris si varsat;

Cu toate acestea, nulitatea poate fi acoperita in cazul in care motivul care a condus la depunerea cererii de anulare a fost inlaturata pana in momentul punerii concluziilor pe fondul cauzei. Daca nulitatea nu a fost acoperita, societatea va inceta fara efect retroactiv si va intra in procedura lichidarii la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a constatat ori s-a declarat nulitatea societatii.

Agentii nostri detin o experienta vasta impresionanta in materia dreptului societar si va pot oferi informatii in ceea ce priveste procesul de constituire si de inmatriculare a unei societati astfel incat rezultatul sa fie cel dorit de dvs. Ne puteri contacta oricand doriti pentru asistenta si pentru reprezentare in fata autoritatilor competente.