Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Contractul de agentie in Romania

Ce este contractul de agentie si ce presupune acesta conform dispozitiilor legislative ale Romaniei?

Contractul de agentie este reglementat de dispozitiile Noului Cod Civil in cuprinsul articolelor 2072-2095. Aceste norme definesc contractul de agentie ca fiind imputernicirea acordata in mod statornic de catre comitent agentului in scopul de a negocia si de a incheia contracte in numele si pe seama comitentului, in schimbul unei remuneratii, in una ori in mai multe regiuni determinate.

In ceea ce priveste agentul, acesta este considerat un intermediar independent care desfasoara o activitate cu titlu profesional si care nu poate avea in acelasi timp calitatea de prepus al comitentului.

Ca forma, contractul de agentie este un contract consensual intrucat acesta se va incheia in forma scrisa, autentica ori sub semnatura privata, insa in lipsa unor prevederi legale contrare, forma scrisa nu va fi necesara decat pentru a face dovada contractului.

De regula, contractul de agentie se incheie pe o perioada determinata. Cu toate acestea, executarea contractului dupa expirarea perioadei de timp pentru care a fost incheiat va conduce la prelungirea acestuia pe durata nedeterminata.

Cine poate fi agent in cadrul unui contract de agentie? Exista limitari ale acestei calitati conform Noului Cod Civil?

Da, exista anumite limitari in ceea ce priveste persoanele care pot fi agent, astfel ca urmatoarele categorii de persoane nu vor putea detine aceasta calitate:

  • persoana care reprezinta organ legal ori statuar al unei persoane juridice cu drept de reprezentare a acesteia din urma;
  • persoana care este actionar ori asociat si este imputernicita legal sa reprezinte ceilalti actionari ori asociati;
  • persoana care detine calitatea de administrator judiciar, tutore, curator, lichidator, custode ori administrator-sechestru fata de comitent.

Ce presupun exclusivitatea si clauza de neconcurenta in cadrul contractului de agentie?

Exclusivitatea se refera la imposibilitatea agentului de a negocia ori de a incheia pe seama sa contracte in ceea ce priveste bunuri si servicii asemanatoare celor care constituie obiectul contractului de agentie, in regiunea stabilita prin acest contract, fara consimtamantul comitentului.

In timp ce comitentul poate contracta cu mai multi agenti in aceeasi regiune si pentru acelasi timp de contracte in lipsa unei stipulatii contrare, agentul nu va putea reprezenta mai multi comitenti pentru aceeasi regiune si pentru acelasi tip de contracte decat daca se stipuleaza acest lucru in mod expres in contract.

Clauza de neconcurenta reprezinta o stipulatie contractuala prin care este restransa activitatea profesionala a agentului pe perioada contractului de agentie ori dupa incetarea contractului, pe o perioada de maxim 2 ani. Aceasta clauza nu va produce efecte si va fi nula absolut in lipsa redactarii ei in scris.

Clauza de neconcurenta va privi regiunea geografica si/sau grupul de persoane la care se refera contractul de agentie si strict serviciile si bunurile in privinta carora agentul a fost imputernicit sa negocieze si sa incheie contracte.

Care sunt obligatiile partilor unui contract de agentie?

Ca in orice contract sinalagmatic, ambele parti detin in sarcina lor drepturi si obligatii.

Astfel, agentul are obligatiile de: a indeplini personal ori prin prepusi, cu buna-credinta si loialitate, obligatiile care izvorasc din contract, de a obtine si de a comunica informatiile relevante comitentului, de a depune diligentele necesare pentru negocierea si incheierea contractelor in privinta carora i s-a acordat imputernicirea, de a respecta instructiunile primite de la comitent, de a tine registrele privind contractele incheiate si de a depozita bunurile intr-o maniera care sa permita identificarea acestora.

In egala masura, comitentul, pe langa obligatia de a actiona cu loialitate si buna-credinta, are urmatoarele obligatii fata de agent: de a pune la dispozitia agentului materialele necesare pentru executarea imputernicirii oferite, de a furniza acestuia informatiile necesarii executarii contractului de agentie, de a instiinta agentul in privinta volumului mai redus de contracte fata de asteptarile acestuia din urma, de a remunera agentul conform celor stabilite in contract si de a informa agentul in ceea ce priveste acceptarea, neexecutarea ori refuzul unui contract negociat sau incheiat de agent.

Care sunt modalitatile prin care contractul de agentie poate inceta?

Contractul de agentie poate inceta prin: expirarea termenului pentru care a fost incheiat, atunci cand partile nu mai continua executarea contractului dupa trecerea acestui termen, denuntarea unilaterala de catre oricare dintre parti, cu respectarea unui preaviz obligatoriu ( prin exceptie, este posibila denuntarea unilaterala fara respectarea preavizului in circumstante exceptionale care impiedica o continuare a colaborarii dintre comitent si agent), insa si prin rezilierea contractului atunci cand una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale din culpa grava.

In cazul in care doriti sa incheiati un contract de agentie, fie in calitate de comitent, fie in calitate de agent, nu ezitati sa contactati echipa noastra de agenti care va vor acorda asistenta de specialitate, informatii complete si corecte si reprezentare in fata autoritatilor competente, atunci cand este cazul.