Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Deschiderea unui punct de lucru

Care este legea care reglementeaza infiintarea de puncte de lucru de catre societati in Romania si ce reprezinta aceste puncte de lucru conform legislatiei in materie?

Deschiderea unui punct de lucru de catre o societate in Romania este reglementata din mai multe perspective legislative, si anume: atat de legislatia in domeniul dreptului comercial, cat si de legislatia in domeniul dreptului fiscal care prevede situatiile in care societatea detine obligatia de a inregistra infiintarea unui punct de lucru si care este termenul in care aceasta obligatie trebuie executata.

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile care reprezinta legea cadru in acest domeniu, punctele de lucru reprezinta dezmembraminte fara personalitate juridica, apartinand societatilor, care se mentioneaza doar la inmatricularea societatii in registrul comertului.

Punctele de lucru sunt considerate sedii secundare iar acestea nu pot fi infiintate sub denumirea de filiala.

Potrivit Codului de Procedura fiscala cu normele valabile in 2016, comerciantul sau contribuabilul, astfel cum este numit de catre legislatia fiscala, detine obligatia de a declara infiintarea de sedii secundare catre organul fiscal in termen de 30 de zile. Codul de Procedura fiscala defineste, de asemenea, notiunea de „sediu secundar” precizand faptul ca prin aceasta sintagma se intelege locul prin care contribuabilul isi desfasoara activitatea partial sau integral.

Astfel cum este firesc, societatea trebuie sa detina un titlu privind spatiul destinat punctului de lucru in care aceasta isi va desfasura activitatea conform obiectului sau de activitate.

Legea nr, 273/2006 privind finantele publice locale reglementeaza faptul ca orice operator economic care isi desfasoara activitatea in alt loc decat la sediul sau social, cu cel putin 5 persoane care obtin venituri din salarii, detine obligatia de a solicita inregistrarea fiscala a acelui loc la organul fiscal competent.

In ceea ce priveste punctele de lucru cu mai putin de 5 salariati, legea prevede ca impozitul pe venit din salarii si contributiile aferente se vor declara si se vor plati de catre societatea mama.

Care sunt documentele care imi sunt necesare pentru inregistrarea unui nou punct de lucru in registrul comertului?

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunii privind infiintarea unui nou sediu secundar, si anume a unui punct de lucru, sunt urmatoarele:

  • cererea de inregistrare, in orginal;
  • declaratia pe proprie raspundere, in original, semnata de catre asociati, sau administratori sau membrii ai directoratului, care sa ateste faptul ca persoana juridica nu desfasoara activitatile declarate la sediul secundar, o perioada de maximum 3 ani, precum si faptul ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare reglementate de legislatia in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, a protectiei mediului si a protectiei muncii;
  • hotararea adunarii generale a asociatilor sau a actionarilor, a asociatului unic, a consiliului de administratie ori a directoratului, dupa caz, in sensul infiintarii punctului de lucru;
  • dovada referitoare la sediile secundare, si anume documentele care sa ateste drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu secundar;
  • dovezile privind achitarea taxelor sau a tarifelor legale.

Pentru mai multe informatii privind legislatia in domeniul dreptului comercial, precum si reglementarea fiscala a infiintarii punctelor de lucru de catre societati pe teritoriul Romaniei, nu ezitati sa va adresati agentilor specializati in aceste arii de activitate care detin o importanta deosebita in cadrul firmei noastre. Echipa noastra va va oferi informatii complete si corecte, garantand solutii optime pentru problemele dumneavoastra.