Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Infiintarea unei Asociatii sau Fundatii in Bucuresti

Infiintare Asociatie 

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Etape Infiintare Asociatie 

Etapele care se parcurg in vederea inscrierii Asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor sunt:

  • obtinerea de la Ministerul Justitiei a rezervarii de denumire – valabilitatea rezervarii este de 3 luni;
  • redactarea actelor (act constitutiv, statut) – pentru aceasta trebuie sa ne puneti la dispozitie datele de identificare ale asociatilor si dovada sediului; dovada sediului se poate face, potrivit dispozitiilor legale, cu contract de inchiriere/contract de comodat; sunt necesare Acordul Vecinilor si al Asociatiei de Proprietari;
  • constituirea patrimoniului in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei;
  • achitarea taxelor;
  • depunerea dosarului la Judecatorie in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul Asociatiei;
  • ridicarea incheierii de infiintare a Asociatiei.

Infiintare Fundatie 

Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.

Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Acte Infiintare Fundatie 

Ca si in cazul asociatiei, cererea de inscriere a fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de urmatoarele documente:

  • actul constitutiv;
  • statutul;
  • acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial ;
  • dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

In baza imputernicirii avocatiale vom depune dosarul privind infiintarea asociatiei sau fundatiei la Judecatorie, va vom reprezenta in fata judecatorului si va vom inmana incheierea ce atesta infiintarea asociatiei/fundatiei in cel mult 4 zile de la data inregistrarii cererii.