Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Infiintare SA

Deschiderea unei afaceri in Romania incepe prin alegerea tipului de firma, conform Legii Societatilor Comerciale. Din punct de vedere legal, sunt mai multe tipuri de firme care pot fi inmatriculate in Romania, una dintre cel mai des intalnite fiind societatea pe actiuni, cel mai bine cunoscuta ca SA-ul.

Agentii nostri specializati in infiintare de firme in toate marile orase ale tarii, va pot ajuta sa inmatriculati o SA.

Ce este o societate pe actiuni (SA)?

Societatea pe actiuni este o forma de societate in cadrul careia, ca si in cazul societatii cu raspundere limitata, patrimoniul este constituit din capital social. In cadrul societatii pe actiuni, persoanele care isi aduc aportul se numesc actionari si raspund numai in limita aportului.

Avantajele infiintarii unei SA se refera la: posibilitatea emiterii de obligatiuni ( valoarea nominala a acestora trebuie sa fie de minim 0,1 lei ), raspunderea actionarilor in limita aportului adus la capitalul social al firmei, posibilitatea obtinerii capitalului social prin emiterea de obligatiuni de pe piata financiara, precum si la participarea actionarilor la deciziile privitoare la desfasurarea activitatii firmei proportional cu aportul adus la capitalul social al SA.

Cerintele legale pentru infiintarea unei SA in Romania

De multe ori, infiintarea unei SA este comparata cu infiintarea unui SRL, si desi cerintele pot fi asemanatoare in ceea ce priveste documentele necesare inmatricularii ambelor tipuri de societati, cerintele legale sunt destul de diferite din anumite puncte de vedere.

Pentru a infiinta o SA sunt necesare:

 • un numar minim de 2 actionari; cu toate acestea nu exista un numar maxim de actionari;
 • capitalul social minim ce trebuie subscris societatii pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei sau 25.000 de euro;
 • nu toata suma trebuie depusa la infiintarea firmei, insa 30% din capitalul social trebuie varsat;
 • aportul fiecarui actionar poate fi in numerar, in natura sau in creante, insa trebuie sa poata fi evaluat;
 • actionarii si asociatii firmei pot fi persoane fizice, dar si persoanele juridice pot avea una din aceste doua calitati.

Toate aceste informatii trebuie sa apara in actul constitutiv al societatii care trebuie depus la Registrul Comertului din orasul in care firma isi va desfasura activitatea economica.

Puteti citi despre infiintarea unei SA in Romania in schema de mai jos:

Cum sa infiintezi o SA in Romania

Cum se infiinteaza o societate pe actiuni?

Societatea pe actiuni se poate constitui prin contract de societate si statut, prin urmatoarele modalitati:

 • prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv – in acest caz, capitalul social varsat la constituire nu poate fi mai mic decat 30% din cel subscris;

Societatea pe actiuni nu poate avea mai putin de doi actionari iar pragul minim al unei astfel de societati este de 90.000 lei, acest capital social fiind divizat in actiuni – nominative sau la purtator- transmisibile si negociabile.

 • prin subscriptie publica, in cadrul careia persoanele interesate pot subscrie actiuni – in acest caz este necesara intocmirea unui prospect de emisiune semnat de catre fondatori.

Societatea pe actiuni poate fi infiintata:

 • intr-un sistem unitar – societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, in numar impar, care se constituie intr-un consiliu de administratie. Acesti administratori vor fi numiti de catre adunarea generala ordinara, exceptie facand primii administratori care vor fi numiti prin intermediul actului constitutiv.
 • intr-un sistem dualist – societatea este administrata de un directorat si un consiliu de supraveghere.

Directoratul este organul care aduce la indeplinire actele necesare pentru a realiza obiectul de activitate al societatii cu exceptia celor care revin in sarcina consiliului de supraveghere ori a adunarii generale. Numarul membrilor directoratului este impar iar acestia isi desfasoara activitatea sub controlul consiliului de supraveghere.

Consiliul de supraveghere, asemanator administratorilor, este numit de catre adunarea generala, cu exceptia primilor membri care sunt desemnati prin actul constitutiv, iar numarul membrilor variaza intre 3 si 11.

Capitalul social al unei SA este constituit din actiunile emise de catre societate care pot fi, in functie de modalitatea de transmitere, actiuni nominative sau actiuni la purtator. Modalitatea actiunilor va fi stabilita prin actul constitutiv. In caz contrar, ne vom afla in prezenta unor actiuni nominative.

Este obligatoriu ca valoarea actiunilor sa fie egala, acestea conferind titularilor sai drepturi egale. Cu toate acestea, Legea nr. 31/1990 privind societatile prevede posibilitatea unor actiuni care instituie drepturi diferite titularilor sai.

Actiunile platite vor conferi, de asemenea, titularilor sai, dreptul de vot in adunarea generala. Ca si in cazul unui SRL, adunarile generale pot fi ordinare si extraordinare, in functie de problema care necesita rezolvare in ceea ce priveste activitatea si functionarea SA. Hotararile in cadrul acestor adunari se iau cu majoritatea voturilor exprimate de catre actionari.

Etapele infiintarii unei SA

Pentru a beneficia de o infiintare fara probleme, agentii nostri descriu mai jos etapele infiintarii unei societati pe actiuni. Acestea sunt:

 1.  rezervarea numelui societatii care se poate face pe portalul Registrului Comertului;
 2.  selectarea obiectului de activitate al firmei conform normelor Codului CAEN;
 3.  redactarea si notarizarea actului constitutiv al societatii pe actiuni;
 4.  depunerea documentelor la Registrul Comertului si obtinerea Certificatului de Inmatriculare a societatii;
 5. obtinerea codului unic de identificare fiscala si a codului de TVA.

In ceea ce priveste rezervarea numelui firmei, acesta trebuie sa fie unic. Acest lucru se poate verifica pe portalul Registrului Comertului. Este recomandata alegerea a 3 nume si verificarea lor, dupa care se poate retine doar cel dorit de fondatori. Aceasta operatiune este gratuita.

La redactarea actului constitutiv al SA-ului trebuie avute in vedere cateva informatii obligatorii. Printre acestea se numara numele fondatorilor, informatii despre capitalul social al firmei precum si aportul fiecarui actionar in parte. Principalul obiect de activitate, dar si cele secundare (acolo unde exista) trebuie, de asemenea, sa se regaseasca in acest document.

Alte informatii importante care trebuie sa apara in actul constitutiv al unei societati pe actiuni se refera la administratorii si managementul firmei. Avand in vedere ca o astfel de firma trebuie sa aiba un consiliu de administratie si cenzori ale caror nume trebuie trecute in document. O particularitate a SA-ului tine de consiliul de administratie care trebuie sa aiba intotdeauna un numar impar de membri. 

SA-ul poate obtine un cod EORI pentru activitati de import-export cu alte societati din UE. Echipa noastra va poate ajuta si in cazul in care sunteti interesat sa deschideti o sucursala sau o filiala in Romania.

Capitalul social si specimenul de semnatura la infiintarea unei SA

Alte aspecte importante ce tin de infiintarea unei SA se refera la capitalul social pentru depunerea caruia trebuie deschis un cont bancar special. Pentru aceasta operatiune bancile au proceduri si formulare specifice. Va puteti baza pe agentii nostri specializati in infiintare de firma pentru deschiderea unui cont bancar pentru afacerea dumneavoastra.

Specimenul de semnatura este un alt demers ce trebuie avut in vedere la infiintarea unei SA. Acesta se poate obtine la un notariat si trebuie depus la Registrul Comertului impreuna cu restul documentelor necesare inmatricularii firmei. Specimenul de semnatura se obtine de catre administratorul firmei.

Care este modalitatea de impozitare a unei SA?

Potrivit Codului fiscal, persoanele juridice sunt considerate contribuabili si sunt platitoare de impozit pe profit in valoare de 16%. Cu toate acestea, in cazul in care SA-ul se organizeaza sub forma unei microintreprinderi, aceasta are posibilitatea de a alege intre aplicarea unui impozit de 3% asupra cifrei de afaceri, vorbind astfel despre un impozit pe venit, in schimbul cotei de 16% aplicabila asupra profitului.

O microintreprindere nu reprezinta, insa, o alta forma de societate, ci reprezinta o posibilitate fiscala pusa la dispozitia intreprinderilor care indeplinesc anumite conditii in ceea ce priveste cifra de afaceri, numarul de salariati s.a. 

In ceea ce priveste modalitatea de impozitare a venitului obtinut din cedarea actiunilor, Codul fiscal clasifica acest venit drept castiguri obtinute din transferul titlurilor de valoare si stabileste asupra acestora o cota de impozitare de 16%.

As vrea sa stiu care sunt actele necesare infiintarii unei societati pe actiuni si cum ma poate ajuta societatea dumneavoastra in acest sens.

Primul pas in inregistrarea unei societati pe actiuni consta in efectuarea anumitor operatiuni prealabile, precum:

 • cererea privind verificarea disponibilitatii si/sau a rezervarii denumirii – este bine sa alegeti trei variante de denumire, in ordinea preferintelor.

Echipa noastra va sta la dispozitie in procesul de verificare la Registrul Comertului a trei variante de denumire in scopul de a facilita demersurile de inregistrare a societatii dumneavoastra.

 • stabilirea obiectului de activitate a societatii – este obligatoriu sa stabiliti un obiect de activitate principal al societatii pe care urmeaza sa o infiintati, analizand categoriile de activitati carora le sunt atribuite coduri CAEN.

In acest sens, consultantii nostri va stau la dispozitie cu orice informatii in ceea ce priveste acest pas al infiintarii societatii dvs.

intocmirea actului constitutiv, care trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • datele de identificare ale fondatorilor;
 • forma, denumirea si sediul social;
 • obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
 • capitalul social subscris si cel varsat;
 • natura si valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, numarul de actiuni care au fost acordate pentru acestea si numele sau denumirea persoanei care le-a adus ca aport;
 • numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu precizarea daca sunt nominative sau la purtator;

› in cazul in care sunt mai multe categorii de actiuni, este necesar numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;

› orice restrictie in ceea ce priveste transferul de actiuni;

 • datele de identificare ale primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv ale primilor membri ai consiliului de supraveghere, cu precizarea puterilor conferite acestora si modul in care aceste puteri vor fi exercitate;
 • datele de identificare ale primilor cenzori sau ale primului auditor financiar;
 • clauze privind conducerea, functionarea, administrarea, si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, precizand numarul membrilor consiliului de administratie sau un anumit mod de stabilire a acestui numar;
 • durata societatii;
 • modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
 • sediile secundare – sucursale, reprezentante, agentii, sau alte unitati fara personalitate juridica;
 • orice avantaje acordate special, in momentul infiintarii societatii sau pana in momentul in care societatea este autorizata sa inceapa activitatea, oricarei persoane care a participat la constituirea societatii dumneavoastra sau la tranzactii care au condus la acordarea autorizatiei in cauza, mentionand si identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;
 • cuantumul total sau estimativ al tuturor cheltuielilor aferente constituirii;
 • modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Actul constitutiv se semneaza de catre fondatori iar, in cazul constituirii societatii prin subscriptie publica, se incheie in forma autentica.

Documentele de care aveti nevoie pentru inregistrarea unei astfel de societati sunt:

 • copie a actelor de identitate/pasaportului actionarilor;
 • dovada sediului social – veti avea nevoie de documentele care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;

In cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social, intrucat stim cat de dificil este acest lucru, va punem la dispozitie locatii pentru stabilirea sediului social al societatii dumneavoastra, in baza contractului de asistenta juridica incheiat impreuna cu societatea noastra, pentru o durata de 1 an, in baza unui onorariu accesibil.

 • acordul Asociatiei de proprietari in imobilul in care se situeaza sediul dvs. social;
 • acordul vecinilor direct vizati – spre exemplu, in ipoteza in care sediul dvs. social se situeaza la un anumit etaj, veti avea nevoie de acordul vecinilor din laterala, precum si de cel al vecinilor din apartamentele de dedesubt si de deasupra;

In etapa urmatoare, echipa noastra se va ocupa de redactarea documentelor si de obtinerea actelor necesare intocmirii dosarului in scopul inregistrarii societatii dvs. in Registrul Comertului. Acest dosar va cuprinde urmatoarele documente:

 • cererea de inregistrare in Registrul Comertului, in original;
 • anexa de inregistrare fiscala disponibila pe site-ul ONRC;
 • dovada de verificare si de rezervare a denumirii firmei;
 • dovada dreptului de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, precum si un certificat emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in a carei circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social, care face dovada faptului ca pentru acest imobil nu a mai fost inregistrat un alt document care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra acestuia, cu titlu oneros sau gratuit, sau existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil;
 • actul constitutiv;
 • acordul asociatiei de proprietari si acordul vecinilor;
 • dovada depunerii capitalului social;
 • cazierul fiscal al actionarilor si al administratorului;
 • declaratie pe proprie raspundere a fondatorilor/administratorilor din care sa rezulte ca indeplinesc cerintele legale detinerii acestor calitati;
 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
 • dovezile privind plata taxelor sau a tarifelor legale;
 • imputernicire avocatiala.

Mai jos, poti urmari si un video pe aceasta tema:

Avantajele infiintarii unei SA in Romania

Infiintarea unei SA are mai multe avantaje, printre care amintim:

 • posibilitati mai multe de a atrage capital pentru firma, printre care emiterea de actiuni;
 • fondatorii cu aport in natura pot obtine diverse beneficii;
 • raspunderea actionarilor este limitata la contributia acestora la capitalul social al firmei;
 • SA-ul poate emite doua tipuri de actiuni: la purtator sau nominative;
 • o persoana poate fi asociat unic intr-un SRL, dar poate fi si asociat intr-o SA;
 • SA-ul va fi supus unui sistem unic de impozitare.

Societatea noastra este dedicata satisfacerii asteptarilor dumneavoastra. Echipa noastra ofera consultanta de specialitate si asigura realizarea cu succes a inregistrarii societatii pe care v-o doriti in maxim 4 zile de la data depunerii cererii de inregistrare a societatii comerciale, precum si reprezentarea in fata judecatorului delegat si inmanarea certificatului de integistrare a societatii. Apelati cu incredere la echipa noastra si in cazul in care doriti sa infiintati un alt tip de societate, cum ar fi un SRL sau un PFA.

Daca doriti sa infiintati o societate pe actiuni si aveti nevoie de mai multe informatii legate de acest aspect, agentii nostri va stau la dispozitie oricand. De asemenea, va putem ajuta cu infiinatarea unei SA, dar si a altor tipuri de firme. Daca aveti nevoie de un site pentru afacerea dvs., va putem pune in legatura cu partenerii nostri specializati in web design.